Logo Admiral Tax
Wykonaj test przedsiębiorcy

WYKONAJ

TEST

PRZEDSIĘBIORCY

Ministerstwo Finansów pracuje nad TESTEM PRZEDSIĘBIORCY, który ma na celu zwiększenie obciążeń fiskalnych i składek ubezpieczeniowych dla małych przedsiębiorców. Szczególnie wiele obaw powinny mieć osoby rozliczające się w oparciu o podatek liniowy. Skutki odczują też zleceniodawcy jednoosobowych firm, którzy współpracują z usługodawcami w oparciu o umowy B2B. Aby pomóc firmom przygotować się na niekorzystne zmiany, w oparciu o dane zebrane na podstawie źródła zbliżonego do MF, przygotowaliśmy uproszczony TEST PRZEDSIĘBIORCY. Odpowiedź na pytania, aby dowiedzieć się czy musisz obawiać się TESTU PRZEDSIĘBIORCY.

Jesteś?
Czy większość przychodów pochodzi od jednego kontrahenta?
Czy świadczysz usługi na rzecz byłego pracodawcy?
Czy możesz zgodzić się, z którymkolwiek ze stwierdzeń:
  • Zdarza się, że to zleceniodawca decyduje o miejscu / czasie świadczenia przeze mnie usług
  • Zleceniodawca, ma nadzór nad świadczonymi przeze mnie usługami
  • Nie ponoszę ryzyka świadczonych przeze mnie usług
Czy "koordynujesz/nadzorujesz" zespół pracowników klienta?
Czy posługujesz się mailem w domenie klienta?
Czy wynagrodzenie od głównego zleceniodawcy jest comiesięczne i opiewa na tę samą lub podobną kwotę?
Czy główny zleceniodawca oferuje świadczenia (np. prywatna służba zdrowia) / bonusy?
Czy umowa z kontrahentem zawiera klauzulę dot. zakazu konkurencji?
Czy masz zaległości w prowadzeniu ewidencji świadczonych usług?
Czy Twoja firma korzysta z usług jednoosobowych firm, rozliczając się B2B?
Czy usługi w ramach B2B świadczą dla Ciebie byli pracownicy?
Czy możesz zgodzić się z którymkolwiek ze stwierdzeń:
  • To firma decyduje o miejscu / czasie świadczenia usług przez osobę na B2B
  • Firma ma nadzór nad świadczeniem usług przez osobę na B2B
  • Firma zabezpiecza osobę na B2B przed konsekwencjami wynikającymi z odpowiedzialności za świadczenie usług
Czy rozliczasz się z menadżerami w Twojej firmie na zasadach B2B lub usługodawca "koordynuje" pracę Twoich pracowników?
Czy usługodawcy posługują się mailami w domenie firmy?
Czy wynagrodzenie dla usługodawców jest wypłacane co miesiąc i ma tę samą lub podobną kwotę?
Czy oferujesz usługodawcom jakieś świadczenia (np. prywatna służba zdrowia) / bonusy?
Czy umowy z usługodawcami B2B zawierają zakaz konkurencji?
Czy firma ma zaległości w otrzymywaniu ewidencji świadczonych usług od usługodawców B2B?

Analizę na podstawie wypełnionego TESTU PRZEDSIĘBIORCY prześlemy na wskazanego maila. Pamiętaj, że Twoje dane są bezpieczne, nie udostępniamy ich żadnym instytucjom. Wypełnij krótki formularz:

Regulamin dostępny tutaj


<